Om Böcker

När jag ägnat mig åt släktforskning har tanken att dokumentera mitt material blivit allt starkare. Jag har funnit en del intressanta personer och livsöden bland Olof & Brita Bergstrands, min farfars och farmors anfäder, som är väl värda att berätta. Och eftersom jag tillbringade min barndoms somrar hos dem i Vikarbyn, vill jag också berätta om den tiden.   Därför har jag skrivit boken ”Vikarbygården – Mina Fäders Arv”, om mina förfäder från Rättviks socken. Den är disponerad i tre delar. Den första delen inleds med en kort motivation – varför jag skriver om mina förfäder med utgångspunkt från året 2009. Bergstrandsgårdens, numera Vikarbygårdens, bakgrund beskrivs – från att ha varit ett litet familjejordbruk, blivit en allmän mötesplats för läger, gudstjänster och campingverksamhet som drivs av Dalabaptisterna sedan 1958. Jag berättar om mina upplevelser från somrarna på 40- och 50-talen på Bergstrandsgården i Vikarbyn. Den andra delen handlar om Vikarbyn, där farmors och farfars familjer levde under 1800-talet, och om den baptistiska väckelsen i Rättviksbygden, som de var en del av. Tredje delen inleds med ett kapitel om Dalarnas landskap och dalfolkets leverne. Därefter skriver jag om några speciella förfäder, en soldat/bonde som deltog i bondeupproret ”Den stora daldansen” 1743, och om de första dalmålarna i Rättviks socken i slutet på 1700-talet.  Avslutningsvis berör jag något om livets växlingar under generationer som kommer och går. Boken innehåller 160 sidor med 38 bilder varav 11 i färg. Listor med Brita och Olof Bergstrands anfäder presenteras. Pris: 159 kr. Finns att beställa via mejl,  bclaesgoran@gmail.com

Sagt om boken: ”Det här är en släktkrönika, som är värdefull för Vikarbyn och bygden. Den beskriver förtjänstfullt tidigare generationers levnadsöden. Levnadsförhållanden, ofta svåra, för vanligt dalfolk i Rättvikstrakten skildras.” Hembygdsforskare Hans-Erik Åkerman, Vikarbyn.

”Vikarbygårdens historia och de personliga minnena från farföräldrarnas gård i Lill-Öja är verkligen läsvärda. Boken förklarar på ett bra sätt baptiströrelsens uppkomst som en proteströrelse mot överhetskyrkans maktfullkomlighet.”                                                     Hembygdsforskare Bengt Norberg, Västbjörka.

För att veta var man är och vart man skall gå är det viktigt att veta varifrån man kommer. C-G Bergstrand skildrar kvinnor och män i flera generationer i hans egen dalasläkt, deras liv och arbete, tro och engagemang. Han väver samman deras historia med sin egen och ger god kunskap i Sveriges utveckling genom tre århundraden.” Pastor och redaktör Bo Wettéus, Örebro.

Artiklar i Dalademokraten, Falukuriren och Hemmets Vän:

Släktkrönika från Rättviks socken

Skrev om släkten

Intressant släkthistoria

 __________________________________________________________________________

För cirka två år sedan träffade jag Hoff Sven Hedlund i hans bostad i Leksand. Mitt ärende var att berätta om min farmor Jones Brita Andersdotter från Vikarbyn som varit trädgårdskulla i Ingarö utanför Stockholm i fjorton sommarsäsonger. Han blev mycket intresserad av min information. Till min glädje är hon nu omnämnd i hans fina bok Dalkullor. En svensk märkvärdighet, med text och bilder på farmor och hennes släktingar. Även hennes syster Jones Anna, som var trädgårdskulla på fabrikör Max Siewerts – Siewerts Kabelverk – sommarställe i Roslagen, är omnämnd. Läs recencion!     Idylliska bilder, bokrecension

______________________________________________________________

Den 15 september 2016 släpptes min nya bok, ”Massakern på Norrmalmstorg”. massakern

Sagt om boken: År 2016 är det 250 år sedan Tryckfrihetsförordningen stiftades som grundlag vilket Sverige var först med i världen. Därmed började en ny syn på folk och överhet växa fram i landet. En av flera förelöpare till denna historiska milstolpe var Bondeupproret 1743, som utgick från Dalarna och skakade riket i dess grundvalar. Det är den allvarligaste konfrontationen mellan överhet och civila i vår historia och orsakades av en upphetsad situation, som gick alldeles fel.

Claes-Göran Bergstrand med rötter i Rättvik och med anfäder med i upproret, ger nya perspektiv på händelsen i den mycket intressanta dokumentärromanen Massakern på Norrmalmstorg. Bergstrand har lyckats fånga upprinnelsen till bondetåget, levandegjort livet i dåtidens landsbygd, dokumenterat den långa marschens många insatser och uppoffringar och den olyckliga upptrappningen med blodbadet på Norrmalmstorg som crescendo. Boken bygger på en omfattande släktforskning och studier av det dåtida ståndssamhället. Persongalleriet är autentisk, men berättelsen och dialogen är fiktiva och bygger på de historiska händelsernas logik.

Boken har 244 sidor med hård pärm och ges ut på Förlags AB Björnen i Borlänge. Kan beställas via hemsidan: www.bjornen.se eller via författarens mejl: bclaesgoran@gmail.com ______________________________________________________________

Den Karismatiska väckelsen – vad hände?

Under senare delen av 1960-talet, och hela 70-talet berördes svensk kristenhet av den helige Andes verkningar på ett speciellt sätt. Denna väckelse har blivit kallad den karismatiska förnyelsen, som berörde tusentals kristna i alla samfund. Claes-Göran Bergstrand kom snart att bli en av ledarna i Jesusfolket och i den karismatiska rörelsen. I reportagets form beskriver Bergstrand detta andliga skeende utifrån minnesanteckningar såväl som tidnings- och bokcitat. Claes-Göran Bergstrand har varit pastor och riksevangelist inom Svenska Baptistsamfundet mellan åren 1970 och 1995. Under 1970-talet var han en av ledarna för de s k Jesuskonferenserna samt i den karismatiska väckelsens konferenser. Som predikant är Bergstrand en ekumen och har betjänat församlingar i de flesta kristna samfunden.

Claes-Göran Bergstrands dokumentation av den karismatiska förnyelsens ingång och utveckling i Sverige, som han personligen är en del av, är ytterst välkommen.  Carl-Erik Sahlberg (f d direktor i S:ta Clara kyrka)

Det är en stor förmån att ta del av Bergstrands inifrån perspektiv på detta skeende, hur det upplevdes och uppfattades av dem som stod i dess centrum. Nytt är beskrivningen av den karismatiska väckelsens genomslag i de äldre frikyrkosamfunden. Här visas också den breda förankring och betydelse som Förebedjare för Sverige hade.   Torbjörn Aronsson (docent i kyrkohistoria)

Claes-Göran Bergstrand beskriver det karismatiska skeendet i Sverige på ett kunnigt och ingående sätt utifrån sin baptistiska tradition. Han reflekterar också över varför väckelsen nästan helt avtog redan under sent 70-tal.   Lillemor Hallin (f d universitetslärare)

Claes-Göran Bergstrands bok är en spännande resa genom flera decennier. Claes-Göran har gjort en enorm insats för kyrkohistorikernas arbete med den karismatiska väckelsen i Sverige, inte minst genom de många citaten och källhänvisningarna.  Torbjörn Freij (pastor och journalist)

________________________________________________________________________

Gertrud Storsjö är predikant och bibellärare med mångårig erfarenhet av österländskt tänkande och religiositet. Hon har besökt många länder i Asien som förkunnare. I denna bok visar hon hur mindfullness och buddism relaterar till varandra. Hon frågasätter att man i vissa kristna sammanhang blandar in yoga och buddism i den kristna tron. Hon visar på hur de österländska religionerna vinner insteg i vårt samhälle, men främst talar hon om vad Kristus har att erbjuda oss. Boken kan beställas från www.xpmedia.com                                   

______________________________________________________________________

Christer Svensson har sina rötter i småländska Ljungby. Efter studier i Örebro och evangeliumMissionsskola och Örebro Universitet arbetar han sedan år 2000 som religionslärare i Angered. Han är bosatt i Hammarkullen, gift med Helén och med i en pionjärförsamling. Inom många kyrkor i Sverige finns idag ett växande intresse för kyrkofädernas mystik som ett uttryck för kristen tro. Denna bok vill teckna en översikt av mötet mellan det kristna och grekiska i kyrkohistorien, men främst visa på behovet av en starkare bibelförankring. Christer Svensson visar på ett initierat och pedagogiskt bra sätt hur nutida teologer grumlar det evangeliska budskapet genom att framhålla värdet av det grekiska tänkandet hos vissa kyrkofäder. Boken kan beställas från www.xpmedia.com