Min Historia

Bergstrandsgården i Lill-Öja, Vikarbyn 1910

Bergstrandsgården har varit mina farföräldrars gård där de bodde mellan åren 1894 och 1953. Dessförinnan hette den Jonesgården – där min farmor föddes och växte upp – och har legat vid Öjavägen i Vikarbyn sedan början på 1830-talet.

Att jag skulle ägna mig åt släktforskning har inte funnits i min tanke som pastor och evangelist. Men sedan jag blev pensionär är släktforskning ett stimulerande intresse. Jag har gått kurs i släktforskning, vilket är en god grund för att fortsätta forska på egen hand. Nu är jag medlem i tre släktforskarföreningar – ett värdefullt medlemskap  när man söker sina rötter.

Under denna rubrik kan du ta del av artiklar som handlar om min släktforskning. För närvarande är det om farfar och farmor och deras släkt i Rättviksbygden som jag skriver. Tidsmässigt omspänner detta material en period på nästan fyrahundra år.

Några artiklar har tidigare varit införda i släktforskartidningen Diskulogen.

Dalfolk i protestmarsch

Det hände på Vikarbygården 2012

Den Stora Daldansen – bondeupproret 1743

Diskulogen, Dalmålarna

Diskulogen, Vikarbygården

Vikarbygårdens historia

Mina barndomsminnen från Vikarbyn

Dalarna och dalfolket

Vikarbyn i förändring