Hem

Välkommen till BERGSTRANDSVÄGEN. Trevligt att du har hittat hit. Här kan du gå en sträcka tillsammans med mig och ta del av min bakgrund och mina släktrötter. Du får några tips om mina, såväl som andras böcker och du kan gå in på galleriet och se tavlor jag har målat.

Under fliken Bibel & Samhälle skriver jag artiklar i aktuella ämnen som berör samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Du är välkommen att ta kontakt med mig om det är något som berört dig efter vandringen på Bergstrandsvägen: bclaesgoran@gmail.com

__________________________________________________________________

Kära besökare. Vi avslutar detta år, som varit ett ”svängdörrens år” i andevärlden och i det synliga uppvisat skakningar på olika samhällsområden. I det synliga kommer skakningarna att tillta och i det osynliga kommer positionerna, både för ljuset och mörkret, att flyttas fram. När vi går in i det nya, oskrivna året 2019 är det nya förutsättningar som gäller för Guds rike i Sverige. Ja, året är oskrivet för oss människor, men inte för Gud! Han har världen och historien i sin hand, och Han har förutsagt de stora och viktiga skeendena vilka är nedtecknade av profeterna i Bibeln. Många av profetiorna har uppfyllts och en del återstår att uppfyllas innan Jesus återkommer för att upprätta Fridsriket. Jag ser med stor förväntan fram emot vad Gud kommer att göra under 2019. Hoppas Du vill ta del av min hemsida också under det nya året! Jag önskar Dig ett välsignat år 2019!

__________________________________________________________________

Läs senaste artikeln under fliken Bibel & Samhälle: Sverige dras in i den nya världsordningen. ”Sverige befinner sig i en märklig och samtidigt mycket allvarlig politisk kris. Det har förflutit tio veckor sedan riksdagsvalet …”   2018-11-09. 

___________________________________________________________

  Den Karismatiska väckelsen – vad hände?” – Reportage och minnesbilder från 60, 70 och 80-talens andliga förnyelserörelse i Sverige. – Beställ den på min mejladress: bclaesgoran@gmail.com  kostnad 200 kr + porto 55 kr . Boken har 415 sidor med över 450 namn i personregistret och några bilder. Den ges ut på förlaget XP Media. (Läs om boken under fliken Om böcker.)

 

 

 

 

 

 

Annonser