Hem

Välkommen till BERGSTRANDSVÄGEN. Trevligt att du har hittat hit. Här kan du gå en sträcka tillsammans med mig och ta del av min bakgrund och mina släktrötter. Du får några tips om mina, såväl som andras böcker och du kan gå in på galleriet och se tavlor jag har målat.

Under fliken Bibel & Samhälle skriver jag artiklar i aktuella ämnen som berör samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Du är välkommen att ta kontakt med mig om det är något som berört dig efter vandringen på Bergstrandsvägen: bclaesgoran@gmail.com

_________________________________________________________________

 Kära besökare på min hemsida: Vi är i den stilla veckan och får snart påminna oss om och tacka Gud för det största mirakel som världen sett, syndernas förlåtelse och ett evigt liv för var och en som tar emot det i tro. På Korset ropade Jesus: ”Det är fullbordat.” Joh. 19:30. Jag önskar dig en välsignad och glädjerik Påskhelg.

______________________________________________________________

Läs senaste artikeln under fliken Bibel & Samhälle: Guds folk måste mobiliseras för att ta emot väckelsen.  2020-03-25.

___________________________________________________________

  ”Den Karismatiska väckelsen – vad hände?” – Reportage och minnesbilder från 60, 70 och 80-talens andliga förnyelserörelse i Sverige. – Beställ den på min mejladress: bclaesgoran@gmail.com  kostnad 200 kr + porto 55 kr . Boken har 415 sidor med över 450 namn i personregistret och några bilder. Den ges ut på förlaget XP Media. (Läs om boken under fliken Om böcker.)