Hem

Välkommen till BERGSTRANDSVÄGEN. Trevligt att du har hittat hit. Här kan du gå en sträcka tillsammans med mig och ta del av min bakgrund och mina släktrötter. Du får några tips om mina, såväl som andras böcker och du kan gå in på galleriet och se tavlor jag har målat.

Under fliken Bibel & Samhälle skriver jag artiklar i aktuella ämnen som berör samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Du är välkommen att ta kontakt med mig om det är något som berört dig efter vandringen på Bergstrandsvägen: bclaesgoran@gmail.com

__________________________________________________________________

Jag ser med stor förväntan fram emot vad som ska hända under 2019. Hoppas Du vill ta del av det jag skriver på hemsidan under detta året! Jag önskar Dig ett välsignat år 2019!  

ADVENT är hoppets tid för alla människor. Ta emot Kungen, Jesus Kristus som vill komma till DIG i denna högtid! Guds välsignelse till er alla läsare.

_______________________________________________________________

Läs senaste artikeln under fliken Bibel & Samhälle: År 2020-30 avgörande för mänsklighetens framtid. 2019-11-29.

___________________________________________________________

  ”Den Karismatiska väckelsen – vad hände?” – Reportage och minnesbilder från 60, 70 och 80-talens andliga förnyelserörelse i Sverige. – Beställ den på min mejladress: bclaesgoran@gmail.com  kostnad 200 kr + porto 55 kr . Boken har 415 sidor med över 450 namn i personregistret och några bilder. Den ges ut på förlaget XP Media. (Läs om boken under fliken Om böcker.)