VÄLKOMMEN till Bergstrandsvägen

Denna hemsida tillhör Claes-Göran Bergstrand i Hässelby, Stockholm.    Bergstrandsvägen är uppkallad efter mina farföräldrar, som bodde i Vikarbyn, sju km väster om Rättvik. Bergstrandsvägen är en liten grusväg som går utmed Vikarbygårdens (tidigare Bergstrandsgården) ägor, förbi en björkhage i riktning ner mot sjön Siljan. På den vägen kommer jag bildligt att gå, i språkets form. Här skriver jag artiklar, dels i bibelteologiska ämnen, dels med samhällsorienterad inriktning, om sådant jag finner relevant och angeläget i vår tid. Här publicerar jag också artiklar från min släktforskning och visar mina tavlor i galleriet. Aktuella böcker och bokprojekt presenteras. Du kan beställa genom att skicka ett mejl till adress, bclaesgoran@gmail.com

_______________________________________________________________________

”DALFOLK I PROTESTMARSCH – Dalupproret 1743!”  Välkommen till min föreläsning på Kulturhuset i Mora, Köpmannagatan 4. Måndag den 6/10 kl. 19.00.


SVERIGES FOLK ÄR LAGD I EN VÅGSKÅL!  Uppdaterad artikel den 18/9 under fliken Bibel & samhälle.                                                                  

Läs artikel i Borlänge Tidning om mitt kåseri över ”Dalfolk i protestmarsch” under fliken Min historia.       

Välkommen till min hemsida under år 2014. Du får mycket gärna kommentera det du läser och ser här. Skicka ett mejl.