VÄLKOMMEN till Bergstrandsvägen


Denna hemsida tillhör Claes-Göran Bergstrand i Hässelby, Stockholm.    Bergstrandsvägen är uppkallad efter mina farföräldrar, som bodde i Vikarbyn, sju km väster om Rättvik. Bergstrandsvägen är en liten grusväg som går utmed Vikarbygårdens (tidigare Bergstrandsgården) ägor, förbi en björkhage i riktning ner mot sjön Siljan. På den vägen kommer jag bildligt att gå, i språkets form. Här skriver jag artiklar, dels i bibelteologiska ämnen, dels med samhällsorienterad inriktning, om sådant jag finner relevant och angeläget i vår tid. Här publicerar jag också artiklar från min släktforskning och visar mina tavlor i galleriet. Aktuella böcker och bokprojekt presenteras. Du kan beställa genom att skicka ett mejl till adress, bclaesgoran@gmail.com

____________________________________________________________________


Jag vill tillönska mina läsare ett GOTT NYTT ÅR 2016! Vi lägger ett skakigt och omvälvande år bakom oss, och vi får se fram mot ett nytt år. Vad det ska föra med sig vet ingen, men vi kan säkert räkna med att förändringarna i samhället kommer att fortsätta i negativ riktning. Men var och en kan försäkra sig om att bli beskyddad och välsignad av den skapande Gud som sade: ”Var inte rädda!Se Jag gör allting nytt!” Detta gäller var och en som sätter sin tillit till, och har sin förtröstan i Honom.

______________________________________________________________________________________________________

Läs ny artikel under fliken Bibel och samhälle: 

Flyktingströmmen – ett tidens tecken. 2016-02-11.


Läs artikel i Borlänge Tidning om mitt kåseri över ”Dalfolk i protestmarsch” under fliken Min historia.        Välkommen till min hemsida under år 2015. Du får mycket gärna kommentera det du läser och ser här. Skicka ett mejl.