VÄLKOMMEN till Bergstrandsvägen


Denna hemsida tillhör Claes-Göran Bergstrand i Hässelby, Stockholm.    Bergstrandsvägen är uppkallad efter mina farföräldrar, som bodde i Vikarbyn, sju km väster om Rättvik. Bergstrandsvägen är en liten grusväg som går utmed Vikarbygårdens (tidigare Bergstrandsgården) ägor, förbi en björkhage i riktning ner mot sjön Siljan. På den vägen kommer jag bildligt att gå, i språkets form. Här skriver jag artiklar, dels i bibelteologiska ämnen, dels med samhällsorienterad inriktning, om sådant jag finner relevant och angeläget i vår tid. Här publicerar jag också artiklar från min släktforskning och visar mina tavlor i galleriet. Aktuella böcker och bokprojekt presenteras. Du kan beställa genom att skicka ett mejl till adress, bclaesgoran@gmail.com

______________________________________________________________________


Läs ny artikel under fliken Bibel och samhälle: 

Sveriges roll i en ny världsordning!


Läs artikel i Borlänge Tidning om mitt kåseri över ”Dalfolk i protestmarsch” under fliken Min historia.        Välkommen till min hemsida under år 2015. Du får mycket gärna kommentera det du läser och ser här. Skicka ett mejl.